Load and Help har just delat ut 670,60 euro till följande biståndsprojekt:

1. CARE ger mikrolån till bönder på landsbygden i Zambia

2. Stöd gatubarn i Brasilien