Ostatnie 670,60 EUR w ramach akcji Load and Help przeznaczono na następujące projekty pomocowe:

1. Mikrokredyty dla farmerów w Zambii w ramach CARE

2. Pomoc dzieciom ulicy w Brazylii